1. **Alcoholleeftijd**: Entree voor het festival is toegestaan voor alle leeftijden. Voor de alcoholische dranken dienen de deelnemers de wettelijke drinkleeftijd te hebben (18 jaar). Identificatie kan worden gevraagd bij de ingang.

2. **Identificatiebandjes**: Alle deelnemers moeten identificatiebandjes dragen om hun leeftijd te tonen en te laten zien dat ze het recht hebben om alcohol te consumeren. Onder de 18 jaar krijg je geen bandje.

3. **Verantwoord drinken**: Geniet van het bier, maar drink met mate. Overmatig drinken wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering van het festival. De organisatie van het festival moet zich houden aan de wetten met betrekking tot alcoholconsumptie. Zorg dan ook voor voldoende hydratatie tussen het drinken door. Er worden ook non-alcoholische dranken aangeboden. Dronken of storend gedrag zal niet worden getolereerd. Personen die zich niet aan de regels houden, kunnen van het festivalterrein worden verwijderd.

4. **Geen eigen consumpties**: Eigen consumpties zijn niet toegestaan op het festivalterrein.

5. **Veiligheid eerst**: Houd nooduitgangen en andere doorgangen vrij van obstakels. Volg de aanwijzingen van onze festivalcrew en beveiliging op in geval van nood.

6. **Geen glazen buiten het festivalterrein**: Glaswerk mag tijdens het festival niet buiten het festivalterrein worden meegenomen om de veiligheid van anderen te waarborgen. Het glas mag je wel mee naar huis nemen.

7. **Respecteer het terrein**: Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken en respecteer de locatie van het festival.

8. **Verantwoordelijkheid voor persoonlijke bezittingen**: Het festival is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen persoonlijke bezittingen. Zorg ervoor dat waardevolle spullen veilig worden bewaard.

9. **Respect voor anderen**: Respecteer andere festivalgangers en hun ruimte. Ongewenste intimiteiten, discriminatie of ander respectloos gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering van het festival.

10. **Veiligheid**: Wapens en drugs zijn ten strengste verboden op het festivalterrein.

11. **Medische hulp**: In geval van medische nood, verwondingen of onwelzijn, kunnen gasten de festivalcrew, beveiliging of EHBO benaderen voor hulp.

12. **Naleving van de wet**: Gasten moeten zich houden aan alle geldende wet- en regelgeving, inclusief wetten met betrekking tot alcoholgebruik en openbare orde.

13. **Het recht om toegang te weigeren**: De organisatoren behouden zich het recht voor om de toegang te weigeren aan personen die zich niet aan deze huisregels houden of die een verstoring vormen voor de veiligheid en het welzijn van andere gasten.

14. **Foto en Beeldmateriaal**: Door het terrein de betreden geef je de organisatie toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en beeldmateriaal te gebruiken voor publicatie- en promotiedoeleinden.

Deze huisregels helpen ervoor te zorgen dat ons Midzomerbierfestival een veilige en plezierige ervaring is voor al onze gasten.

Translate »